Contact

OOP! Nếu có vấn đề gì hãy thoải mái liên hệ với tớ qua

Facebook : Hồ Khắc Phú

Skype : Phuhokhac

Phone : 01289152716 < cái này cho nó nhanh!

Có cái lưu ý như này : đừng gọi buối sáng sớm ko chửi nhau đấy huhu